مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه ویسیان خرم‌آباد/ ۲۰۰هکتار از مراتع لرستان در آتش سوخت

مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه ویسیان خرم‌آباد/ ۲۰۰هکتار از مراتع لرستان در آتش سوخت

مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه ویسیان خرم‌آباد مهار و حدود ۲۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های این منطقه بر اثر نزاع قومی قبیله‌ای در آتش سوخت.

مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه ویسیان خرم‌آباد/ ۲۰۰هکتار از مراتع لرستان در آتش سوخت

(image)

مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه ویسیان خرم‌آباد مهار و حدود ۲۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های این منطقه بر اثر نزاع قومی قبیله‌ای در آتش سوخت.
مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه ویسیان خرم‌آباد/ ۲۰۰هکتار از مراتع لرستان در آتش سوخت

دانلود آهنگ آذری