من همواره مخالف کودتا بوده‌ام

من همواره مخالف کودتا بوده‌ام

“فتح‌الله گولن” گفت: کودتای ترکیه شبیه یک فیلم هالیوودی بود که اگر یک دهم اتهامات وارده ثابت شود، تسلیم می‌شوم.

من همواره مخالف کودتا بوده‌ام

(image)

“فتح‌الله گولن” گفت: کودتای ترکیه شبیه یک فیلم هالیوودی بود که اگر یک دهم اتهامات وارده ثابت شود، تسلیم می‌شوم.
من همواره مخالف کودتا بوده‌ام

مرکز فیلم