منصوری: در «سراب آزادی» کسی حرف می‌زند که در متن وقایع بوده است

منصوری: در «سراب آزادی» کسی حرف می‌زند که در متن وقایع بوده است

نویسنده کتاب «سراب آزادی» گفت: رجوی ۱۲ سال است که خود را پنهان کرده و مرده و زنده بودنش فرقی ندارد زیرا او برای حیات ننگین خود اعضای سازمان را به کشتن می‌دهد.

منصوری: در «سراب آزادی» کسی حرف می‌زند که در متن وقایع بوده است

(image)

نویسنده کتاب «سراب آزادی» گفت: رجوی ۱۲ سال است که خود را پنهان کرده و مرده و زنده بودنش فرقی ندارد زیرا او برای حیات ننگین خود اعضای سازمان را به کشتن می‌دهد.
منصوری: در «سراب آزادی» کسی حرف می‌زند که در متن وقایع بوده است

فروش بک لینک

پرس نیوز