منصوریان به شکار دروازه‌بان خارجی می‌رود؟

منصوریان به شکار دروازه‌بان خارجی می‌رود؟

محرومیت رحمتی و مصدومیت حسینی، منصوریان را نگران استقلال در دو هفته ابتدایی فصل کرده است

منصوریان به شکار دروازه‌بان خارجی می‌رود؟

(image)

محرومیت رحمتی و مصدومیت حسینی، منصوریان را نگران استقلال در دو هفته ابتدایی فصل کرده است
منصوریان به شکار دروازه‌بان خارجی می‌رود؟

قرآن