منتظر واکنش دوستان تهرانی آقای کری به گروگانگیری «عروس یهودی‌ها» هستیم!

منتظر واکنش دوستان تهرانی آقای کری به گروگانگیری «عروس یهودی‌ها» هستیم!

در واقع امريكا وارد فاز جديدي از تقابل اطلاعاتي- امنيتي با ايران شده كه نقش اقتصاد در آن بسيار برجسته است. كوهن دقيقا به همين دليل از وزارت خزانه داري امريكا به سازمان سيا رفت و حالا كارش را شروع كرده است.

منتظر واکنش دوستان تهرانی آقای کری به گروگانگیری «عروس یهودی‌ها» هستیم!

(image)

در واقع امريكا وارد فاز جديدي از تقابل اطلاعاتي- امنيتي با ايران شده كه نقش اقتصاد در آن بسيار برجسته است. كوهن دقيقا به همين دليل از وزارت خزانه داري امريكا به سازمان سيا رفت و حالا كارش را شروع كرده است.
منتظر واکنش دوستان تهرانی آقای کری به گروگانگیری «عروس یهودی‌ها» هستیم!

بازی آزاد

موبایل دوستان