منتظران واقعی امام زمان (عج) برای سلامتی آن حضرت صدقه می‌دهند

مدرس حوزه علمیه صاحب الزمان(عج) ایلام صدقه دادن برای سلامتی این امام را از شاخصه‌های منتظران قائم آل محمد در عصر غیبت دانست و گفت: دعا کردن و صدقه دادن ضمن این که پیوند معنوی انسان را با حجت خدا مستحکم می‌کند، مایه سلامتی خود نیز خواهد بود.