مناقصات و معاملات بخش عمومی و دولتی از این پس الکترونیکی برگزار می‌شود

مناقصات و معاملات بخش عمومی و دولتی از این پس الکترونیکی برگزار می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن امروز مجلس مصوب کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه تداركات الكترونيكی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكی و قانون برگزاری مناقصات تكميل كند.

مناقصات و معاملات بخش عمومی و دولتی از این پس الکترونیکی برگزار می‌شود

(image)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن امروز مجلس مصوب کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه تداركات الكترونيكی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكی و قانون برگزاری مناقصات تكميل كند.
مناقصات و معاملات بخش عمومی و دولتی از این پس الکترونیکی برگزار می‌شود

آپدیت های نود 32

گوشی موبایل