ملی‌پوشان بسکتبال راهی فیلیپین شدند

ملی‌پوشان بسکتبال راهی فیلیپین شدند

تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از قهرمانی در مسابقات غرب آسیا کشور اردن را به مقصد فیلیپین و برگزاری دیدار تدارکاتی ترک کرد.

ملی‌پوشان بسکتبال راهی فیلیپین شدند

(image)

تیم ملی بسکتبال کشورمان پس از قهرمانی در مسابقات غرب آسیا کشور اردن را به مقصد فیلیپین و برگزاری دیدار تدارکاتی ترک کرد.
ملی‌پوشان بسکتبال راهی فیلیپین شدند

ganool review