ملایی و محجوب برای کسب مدال برنز تلاش می کنند

ملایی و محجوب برای کسب مدال برنز تلاش می کنند

دو جودوکار کشورمان با شکست برابر رقبای خود از رسیدن به دیدار نهایی بازمانده و برای کسب مدال برنز تلاش می کنند.

ملایی و محجوب برای کسب مدال برنز تلاش می کنند

(image)

دو جودوکار کشورمان با شکست برابر رقبای خود از رسیدن به دیدار نهایی بازمانده و برای کسب مدال برنز تلاش می کنند.
ملایی و محجوب برای کسب مدال برنز تلاش می کنند

فروش بک لینک

بازی