مفقود شدن دختر ۴ ساله در جنگل‌های مازندران

مفقود شدن دختر ۴ ساله در جنگل‌های مازندران

بخشدار هزارجریب نکا از مفقود شدن دختر بچه چهار ساله نکایی در جنگل‌های “اوکرکا” خبر داد و گفت: از شب گذشته تلاش برای پیدا کردن این کودک آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مفقود شدن دختر ۴ ساله در جنگل‌های مازندران

(image)

بخشدار هزارجریب نکا از مفقود شدن دختر بچه چهار ساله نکایی در جنگل‌های “اوکرکا” خبر داد و گفت: از شب گذشته تلاش برای پیدا کردن این کودک آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مفقود شدن دختر ۴ ساله در جنگل‌های مازندران

باشگاه خبری ورزشی