معترضان ضد دولتی در مولداوی با پلیس ضد شورش درگیر شدند

معترضان ضد دولتی در مولداوی با پلیس ضد شورش درگیر شدند

به نقل از صدها معترض ضد دولتی در کیشنیف پایتخت مولداوی روز یکشنبه با پلیس ضد شورش این کشور درگیر شدند.

معترضان ضد دولتی در مولداوی با پلیس ضد شورش درگیر شدند

(image)

به نقل از صدها معترض ضد دولتی در کیشنیف پایتخت مولداوی روز یکشنبه با پلیس ضد شورش این کشور درگیر شدند.
معترضان ضد دولتی در مولداوی با پلیس ضد شورش درگیر شدند

لایسنس نود 32 ورژن 4