معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما منصوب شد

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما منصوب شد

رضا قدیمی به سمت معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب شد.

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما منصوب شد

(image)

رضا قدیمی به سمت معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب شد.
معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما منصوب شد

خرید بک لینک رنک 5

عکس