مظلومی مجیدی را به مرخصی فرستاد

مظلومی مجیدی را به مرخصی فرستاد

بعد از اتفاقات روز گذشته در تمرین استقلال و حمله هواداران این تیم به سرپرست آبی‌ها پرویز مظلومی فرزاد مجیدی را به مرخصی فرستاد.

مظلومی مجیدی را به مرخصی فرستاد

(image)

بعد از اتفاقات روز گذشته در تمرین استقلال و حمله هواداران این تیم به سرپرست آبی‌ها پرویز مظلومی فرزاد مجیدی را به مرخصی فرستاد.
مظلومی مجیدی را به مرخصی فرستاد

خرید بک لینک

تلگرام