مطهری: اگر با نردبان یک حزب بالا رفتیم به آن پشت پا نزنیم!/ وجود احزاب در کشور مغایرتی با ولی فقیه ندارد

مطهری: اگر با نردبان یک حزب بالا رفتیم به آن پشت پا نزنیم!/ وجود احزاب در کشور مغایرتی با ولی فقیه ندارد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید به فرهنگ تحزب در کشور توجه کنیم و همان گونه که حزب را می پذیریم فرهنگ تحزب را نیز بپذیریم.

مطهری: اگر با نردبان یک حزب بالا رفتیم به آن پشت پا نزنیم!/ وجود احزاب در کشور مغایرتی با ولی فقیه ندارد

(image)

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید به فرهنگ تحزب در کشور توجه کنیم و همان گونه که حزب را می پذیریم فرهنگ تحزب را نیز بپذیریم.
مطهری: اگر با نردبان یک حزب بالا رفتیم به آن پشت پا نزنیم!/ وجود احزاب در کشور مغایرتی با ولی فقیه ندارد

موبایل دوستان