مطهری‌های دهه ۹۰

مطهری‌های دهه ۹۰

ما نمی‌توانیم در شهید مطهری متوقف شویم… ما احتیاج داریم مطهری‌هایی برای دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ داشته باشیم؛ چون نیازهای فکری روزبه‌روز و نوبه‌نو وجود دارد.

مطهری‌های دهه ۹۰

(image)

ما نمی‌توانیم در شهید مطهری متوقف شویم… ما احتیاج داریم مطهری‌هایی برای دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ داشته باشیم؛ چون نیازهای فکری روزبه‌روز و نوبه‌نو وجود دارد.
مطهری‌های دهه ۹۰

آپدیت نود 32 ورژن 8

اس ام اس جدید