مصر ۸ نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد

مصر ۸ نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد

دادگاه نظامی مصر روز یکشنبه ۸ نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر را به اتهام اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد.

مصر ۸ نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد

(image)

دادگاه نظامی مصر روز یکشنبه ۸ نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر را به اتهام اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد.
مصر ۸ نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی