مصر مجوز انتقال نفت ایران از خط لوله «سومد» را صادر کرد

مصر مجوز انتقال نفت ایران از خط لوله «سومد» را صادر کرد

مصر برخلاف سیاست‌های نفتی عربستان، مجوز تردد کشتی‌های نفتکش غول پیکر ایران به مقصد اروپا را از کانال سوئز به منظور استفاده از خط لوله «سومد» را صادر کرد.

مصر مجوز انتقال نفت ایران از خط لوله «سومد» را صادر کرد

(image)

مصر برخلاف سیاست‌های نفتی عربستان، مجوز تردد کشتی‌های نفتکش غول پیکر ایران به مقصد اروپا را از کانال سوئز به منظور استفاده از خط لوله «سومد» را صادر کرد.
مصر مجوز انتقال نفت ایران از خط لوله «سومد» را صادر کرد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

فیلم سریال آهنگ