مشکل حمل وسایل ناشران حل می شود

مشکل حمل وسایل ناشران حل می شود

سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفت: با هماهنگی های انجام شده کامیون های حمل بار ناشران از روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه می توانند در اتوبان خلیج فارس تردد داشته باشند.

مشکل حمل وسایل ناشران حل می شود

(image)

سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفت: با هماهنگی های انجام شده کامیون های حمل بار ناشران از روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه می توانند در اتوبان خلیج فارس تردد داشته باشند.
مشکل حمل وسایل ناشران حل می شود

آپدیت آنلاین نود 32

بازی