مشکل جدید ورزشکاران حاضر در دهکده ریو

مشکل جدید ورزشکاران حاضر در دهکده ریو

المپیک تابستانی ریو که اکنون به دلیل وجود پشه‌های ناقل زیکا بدنام شده، با مشکل تازه ای روبرو شده است و آن ناتوانی در ارائه بازی “پوکمون گو” برای ورزشکاران است!

مشکل جدید ورزشکاران حاضر در دهکده ریو

(image)

المپیک تابستانی ریو که اکنون به دلیل وجود پشه‌های ناقل زیکا بدنام شده، با مشکل تازه ای روبرو شده است و آن ناتوانی در ارائه بازی “پوکمون گو” برای ورزشکاران است!
مشکل جدید ورزشکاران حاضر در دهکده ریو

پایگاه خبری مبارز