مشکل تحصیل فرزندان شهدای فاطمیون حل می شود

مشکل تحصیل فرزندان شهدای فاطمیون حل می شود

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران فرزندان شهدای فاطمیون (شهدای افغانستانی) که همگی از مجموعه شهدای مدافع حرم محسوب می‌شوند از امسال می‌توانند در مدارس شاهد ثبت‌نام کنند.

مشکل تحصیل فرزندان شهدای فاطمیون حل می شود

(image)

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران فرزندان شهدای فاطمیون (شهدای افغانستانی) که همگی از مجموعه شهدای مدافع حرم محسوب می‌شوند از امسال می‌توانند در مدارس شاهد ثبت‌نام کنند.
مشکل تحصیل فرزندان شهدای فاطمیون حل می شود

تکست آهنگ