مشهد غرق در نور وشادی/ حرم مطهر رضوی میزبان عاشقان ولایت است

مشهد غرق در نور وشادی/ حرم مطهر رضوی میزبان عاشقان ولایت است
همزمان با شب عید سعید غدیر ،مشهد یکپارچه غرق در نور وشادی است و زائران ومجاوران برای شادباش به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.

مشهد غرق در نور وشادی/ حرم مطهر رضوی میزبان عاشقان ولایت است

همزمان با شب عید سعید غدیر ،مشهد یکپارچه غرق در نور وشادی است و زائران ومجاوران برای شادباش به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.
مشهد غرق در نور وشادی/ حرم مطهر رضوی میزبان عاشقان ولایت است