مسی بهترین گلزن تاریخ آرژانتین شد

مسی بهترین گلزن تاریخ آرژانتین شد

لیونل مسی با گلزنی در دیدار امروز مقابل آمریکا در نیمه نهایی رقابت های کوپا آمه‌ریکا، به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی آرژانتین تبدیل شد.

مسی بهترین گلزن تاریخ آرژانتین شد

(image)

لیونل مسی با گلزنی در دیدار امروز مقابل آمریکا در نیمه نهایی رقابت های کوپا آمه‌ریکا، به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی آرژانتین تبدیل شد.
مسی بهترین گلزن تاریخ آرژانتین شد

گوشی موبایل