مسی: از پیشنهاد اوباما شگفت زده شدم!

مسی: از پیشنهاد اوباما شگفت زده شدم!

مسی از صحبت های اوباما مبنی بر دیدار با او شگفت زده شده است.

مسی: از پیشنهاد اوباما شگفت زده شدم!

(image)

مسی از صحبت های اوباما مبنی بر دیدار با او شگفت زده شده است.
مسی: از پیشنهاد اوباما شگفت زده شدم!

فانتزی

لردگان