مسئولیت داشتن افراد مفسد در حکومت دینی ملت را دلگیر می‌کند

مسئولیت داشتن افراد مفسد در حکومت دینی ملت را دلگیر می‌کند

دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره اظهارات عجیب فائزه هاشمی در نفی حکومت دینی گفت: مردم از حکومت دینی ناراحتی دریافت نکرده‌اند، بلکه مسئولیت داشتن افراد مفسد در حکومت دینی، ملت را دلگیر خواهد کرد.

مسئولیت داشتن افراد مفسد در حکومت دینی ملت را دلگیر می‌کند

(image)

دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره اظهارات عجیب فائزه هاشمی در نفی حکومت دینی گفت: مردم از حکومت دینی ناراحتی دریافت نکرده‌اند، بلکه مسئولیت داشتن افراد مفسد در حکومت دینی، ملت را دلگیر خواهد کرد.
مسئولیت داشتن افراد مفسد در حکومت دینی ملت را دلگیر می‌کند

خرید بک لینک رنک 7

عکس