مسئولان محیط زیست را با بهزیستی اشتباه گرفته‌اند/ ۲۵ سال آینده ایران بی‌آب می‌شود

مسئولان محیط زیست را با بهزیستی اشتباه گرفته‌اند/ ۲۵ سال آینده ایران بی‌آب می‌شود

نماینده مردم نکاء در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مسئولان بجای توجه محیط زیست، تنها در این خصوص حرف می‌زنند و از همان روزهای اول محیط زیست را با بهزیستی اشتباه گرفته اند.

مسئولان محیط زیست را با بهزیستی اشتباه گرفته‌اند/ ۲۵ سال آینده ایران بی‌آب می‌شود

(image)

نماینده مردم نکاء در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مسئولان بجای توجه محیط زیست، تنها در این خصوص حرف می‌زنند و از همان روزهای اول محیط زیست را با بهزیستی اشتباه گرفته اند.
مسئولان محیط زیست را با بهزیستی اشتباه گرفته‌اند/ ۲۵ سال آینده ایران بی‌آب می‌شود

فیلم سریال آهنگ