مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند در بیانیه‌ای تاکید کرد: مسئولین مربوطه سازمان ارشاد اسلامی چه تدبیری برای کنترل کنسرت‌هایی که در این ایام به صورت قارچ گونه در بیرجند رشد می‌کند و هر چند روز برگزار می‌شود دارند؟

مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

(image)

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند در بیانیه‌ای تاکید کرد: مسئولین مربوطه سازمان ارشاد اسلامی چه تدبیری برای کنترل کنسرت‌هایی که در این ایام به صورت قارچ گونه در بیرجند رشد می‌کند و هر چند روز برگزار می‌شود دارند؟
مسئولان فرهنگی چه برنامه‌ای برای کنترل کنسرت‌های قارچی در بیرجند دارند؟  

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ