مسئولان دولتی هم از تحقق نیافتن نتایج برجام به ستوه آمدند/ شرایط نسبت به قبل از اجرای برجام سخت‌تر شده

مسئولان دولتی هم از تحقق نیافتن نتایج برجام به ستوه آمدند/ شرایط نسبت به قبل از اجرای برجام سخت‌تر شده

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با بیان اینکه برجام تا امروز ثمره عملی برای ایران اسلامی نداشته است گفت: امروز مسئولان دولتی هم از تحقق نیافتن برجام به ستوه آمدند.

مسئولان دولتی هم از تحقق نیافتن نتایج برجام به ستوه آمدند/ شرایط نسبت به قبل از اجرای برجام سخت‌تر شده

(image)

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس با بیان اینکه برجام تا امروز ثمره عملی برای ایران اسلامی نداشته است گفت: امروز مسئولان دولتی هم از تحقق نیافتن برجام به ستوه آمدند.
مسئولان دولتی هم از تحقق نیافتن نتایج برجام به ستوه آمدند/ شرایط نسبت به قبل از اجرای برجام سخت‌تر شده

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

خرم خبر