مسئولان دانشگاه زنجان نسبت به بی قانونی دو کاندیدای متخلف اصلاح طلب واکنش نشان دهند

مسئولان دانشگاه زنجان نسبت به بی قانونی دو کاندیدای متخلف اصلاح طلب واکنش نشان دهند

تشکل های دانشجویی دانشگاه زنجان با صدور بیانیه ای خواستار واکنش قاطع و منطقی با دو کاندیدای متخلف اصلاح طلب که به صورت غیر قانونی در دانشگاه زنجان حضور یافتند، شدند

مسئولان دانشگاه زنجان نسبت به بی قانونی دو کاندیدای متخلف اصلاح طلب واکنش نشان دهند

(image)

تشکل های دانشجویی دانشگاه زنجان با صدور بیانیه ای خواستار واکنش قاطع و منطقی با دو کاندیدای متخلف اصلاح طلب که به صورت غیر قانونی در دانشگاه زنجان حضور یافتند، شدند
مسئولان دانشگاه زنجان نسبت به بی قانونی دو کاندیدای متخلف اصلاح طلب واکنش نشان دهند

آپدیت نود 32

wolrd press news