مرگ ۹۶۷ نفر در تصادفات نوروزی/ بیشترین تصادفات منجر به مرگ در ۷ فروردین

مرگ ۹۶۷ نفر در تصادفات نوروزی/ بیشترین تصادفات منجر به مرگ در ۷ فروردین

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در ایام نوروز امسال، ۹۶۷ نفر در حوادث رانندگی کشته شده اندکه این تعداد نسبت به متوسط روزانه ایام مشابه در سال گذشته یک نفر، معادل یک دهم درصد کاهش یافته است.

مرگ ۹۶۷ نفر در تصادفات نوروزی/ بیشترین تصادفات منجر به مرگ در ۷ فروردین

(image)

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در ایام نوروز امسال، ۹۶۷ نفر در حوادث رانندگی کشته شده اندکه این تعداد نسبت به متوسط روزانه ایام مشابه در سال گذشته یک نفر، معادل یک دهم درصد کاهش یافته است.
مرگ ۹۶۷ نفر در تصادفات نوروزی/ بیشترین تصادفات منجر به مرگ در ۷ فروردین

دانلود موزیک