مرگ كارگر مترو بر اثر سقوط جرثقیل

مرگ كارگر مترو بر اثر سقوط جرثقیل

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران از سقوط یک دستگاه جرثقیل در کارگاه مترو خیابان مولوی و کشته شدن یک کارگر ۳۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در این حادثه خبر داد.

مرگ كارگر مترو بر اثر سقوط جرثقیل

(image)

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران از سقوط یک دستگاه جرثقیل در کارگاه مترو خیابان مولوی و کشته شدن یک کارگر ۳۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در این حادثه خبر داد.
مرگ كارگر مترو بر اثر سقوط جرثقیل

موزیک سرا