مرکل خطاب به بازماندگان قربانیان ترور مونیخ: ما در درد و رنج شما شریکیم

مرکل خطاب به بازماندگان قربانیان ترور مونیخ: ما در درد و رنج شما شریکیم

صدر اعظم آلمان ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حادثه تروریستی مونیخ بر لزوم شفاف سازی کامل درباره این حادثه تاکید کرد.

مرکل خطاب به بازماندگان قربانیان ترور مونیخ: ما در درد و رنج شما شریکیم

(image)

صدر اعظم آلمان ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حادثه تروریستی مونیخ بر لزوم شفاف سازی کامل درباره این حادثه تاکید کرد.
مرکل خطاب به بازماندگان قربانیان ترور مونیخ: ما در درد و رنج شما شریکیم

خرید بک لینک رنک 7

شهر خبر