مرکل: بحران مهاجران بدون ترکیه حل نمی‌شود

مرکل: بحران مهاجران بدون ترکیه حل نمی‌شود

صدر اعظم آلمان در سخنانی گفت حل بحران مهاجران بدون همکاری ترکیه امکان‌پذیر نیست.

مرکل: بحران مهاجران بدون ترکیه حل نمی‌شود

(image)

صدر اعظم آلمان در سخنانی گفت حل بحران مهاجران بدون همکاری ترکیه امکان‌پذیر نیست.
مرکل: بحران مهاجران بدون ترکیه حل نمی‌شود

آهنگ جدید