مرمت و بازسازی زمین گلف ورزشگاه انقلاب/ اعزام تیم ملی گلف بانوان به مسابقات بین المللی تایلند

مرمت و بازسازی زمین گلف ورزشگاه انقلاب/ اعزام تیم ملی گلف بانوان به مسابقات بین المللی تایلند

رییس فدراسیون گلف از مرمت و بازسازی زمین گلف ورزشگاه انقلاب خبر داد وگفت: تیم ملی گلف بانوان کشورمان نیز در سال جاری به مسابقات بین المللی اوپن تایلند اعزام خواهند شد.

مرمت و بازسازی زمین گلف ورزشگاه انقلاب/ اعزام تیم ملی گلف بانوان به مسابقات بین المللی تایلند

(image)

رییس فدراسیون گلف از مرمت و بازسازی زمین گلف ورزشگاه انقلاب خبر داد وگفت: تیم ملی گلف بانوان کشورمان نیز در سال جاری به مسابقات بین المللی اوپن تایلند اعزام خواهند شد.
مرمت و بازسازی زمین گلف ورزشگاه انقلاب/ اعزام تیم ملی گلف بانوان به مسابقات بین المللی تایلند

car