مردم چشم‌انتظار بازگشت متوسلیان هستند

مردم چشم‌انتظار بازگشت متوسلیان هستند

حدادعادل در صفحه شخصی خود نوشت: ملت ما همچنان چشم‌انتظار بازگشت متوسلیان و همراهان اوست.

مردم چشم‌انتظار بازگشت متوسلیان هستند

(image)

حدادعادل در صفحه شخصی خود نوشت: ملت ما همچنان چشم‌انتظار بازگشت متوسلیان و همراهان اوست.
مردم چشم‌انتظار بازگشت متوسلیان هستند

wolrd press news