مرحله یازدهم اردوی تیم ملی کاراته از ۵ شهریور آغاز می‌شود

مرحله یازدهم اردوی تیم ملی کاراته از ۵ شهریور آغاز می‌شود

طبق برنامه مرحله یازدهم اردوی تیم ملی کاراته از ۵ شهریورماه آغاز می‌شود.

مرحله یازدهم اردوی تیم ملی کاراته از ۵ شهریور آغاز می‌شود

(image)

طبق برنامه مرحله یازدهم اردوی تیم ملی کاراته از ۵ شهریورماه آغاز می‌شود.
مرحله یازدهم اردوی تیم ملی کاراته از ۵ شهریور آغاز می‌شود

90ورزشی