مراقب خرید ویلاهای بدون سند در سفرهای نوروزی باشد

مراقب خرید ویلاهای بدون سند در سفرهای نوروزی باشد

یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی نسبت به خرید غیر قانونی ویلا و زمین در شهر‌های شمالی کشور در ایام نوروز هشدار داد.

مراقب خرید ویلاهای بدون سند در سفرهای نوروزی باشد

(image)

یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی نسبت به خرید غیر قانونی ویلا و زمین در شهر‌های شمالی کشور در ایام نوروز هشدار داد.
مراقب خرید ویلاهای بدون سند در سفرهای نوروزی باشد

خرم خبر

ورزش و زندگی