مراسم گراميداشت ارتحال حضرت امام خميني(ره) در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود 

مراسم گراميداشت ارتحال حضرت امام خميني(ره) در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود 

مراسم گراميداشت ارتحال حضرت امام خميني(ره) امروز در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود. 

مراسم گراميداشت ارتحال حضرت امام خميني(ره) در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود 

(image)

مراسم گراميداشت ارتحال حضرت امام خميني(ره) امروز در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود. 
مراسم گراميداشت ارتحال حضرت امام خميني(ره) در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود 

تلگرام