مراسم وداع شهید مدافع حرم با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مشهد در حال برگزاری است

مراسم وداع شهید مدافع حرم با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مشهد در حال برگزاری است

هم اکنون با حضور دانشجویان دانشگاه های مشهد مراسم وداع با شهید مدافع حرم در جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد در حال برگزاری است.

مراسم وداع شهید مدافع حرم با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مشهد در حال برگزاری است

(image)

هم اکنون با حضور دانشجویان دانشگاه های مشهد مراسم وداع با شهید مدافع حرم در جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد در حال برگزاری است.
مراسم وداع شهید مدافع حرم با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مشهد در حال برگزاری است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی