مراسم اعتکاف دانشجویان دزفولی در دو مسجد شهرستان دزفول برگزار می‌‌شود

مراسم اعتکاف دانشجویان دزفولی در دو مسجد شهرستان دزفول برگزار می‌‌شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: مراسم معنوی اعتکاف در مراکز آموزشی دزفول به طور متمرکزدر دو مسجد شهرستان دزفول برگزار می‌شود.

مراسم اعتکاف دانشجویان دزفولی در دو مسجد شهرستان دزفول برگزار می‌‌شود

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: مراسم معنوی اعتکاف در مراکز آموزشی دزفول به طور متمرکزدر دو مسجد شهرستان دزفول برگزار می‌شود.
مراسم اعتکاف دانشجویان دزفولی در دو مسجد شهرستان دزفول برگزار می‌‌شود

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید