مذاکرات صلح یمن آغاز شد

مذاکرات صلح یمن آغاز شد

مذاکرات صلح یمن در کویت پس از چهار روز تاخیر، امشب آغاز شد.

مذاکرات صلح یمن آغاز شد

(image)

مذاکرات صلح یمن در کویت پس از چهار روز تاخیر، امشب آغاز شد.
مذاکرات صلح یمن آغاز شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان