مدیر مرکز رشد دانشگاه زنجان منصوب شد

مدیر مرکز رشد دانشگاه زنجان منصوب شد

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه زنجان، جلال صبا به عنوان مدیر مرکز رشد و مسئول دبیرخانه کارگروه آموزش دانشگاه زنجان، منصوب شد.

مدیر مرکز رشد دانشگاه زنجان منصوب شد

(image)

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه زنجان، جلال صبا به عنوان مدیر مرکز رشد و مسئول دبیرخانه کارگروه آموزش دانشگاه زنجان، منصوب شد.
مدیر مرکز رشد دانشگاه زنجان منصوب شد

بک لینک رنک 7

تلگرام