مدیری که از فیلم توهین به ملت ایران تمجید کرد!

مدیری که از فیلم توهین به ملت ایران تمجید کرد!

رحیم زاده پیش از این در مقام مدیر گروه مجموعه های الف ویژه در مرکز امور نمایشی سیما فعالیت می کرد. این مجموعه در طول سال های فعالیش یک پروژه خاص را تولید کرده است که می توان از آن به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین تولیدات سینمایی کشور در سال های اخیر نام برد.

مدیری که از فیلم توهین به ملت ایران تمجید کرد!

(image)

رحیم زاده پیش از این در مقام مدیر گروه مجموعه های الف ویژه در مرکز امور نمایشی سیما فعالیت می کرد. این مجموعه در طول سال های فعالیش یک پروژه خاص را تولید کرده است که می توان از آن به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین تولیدات سینمایی کشور در سال های اخیر نام برد.
مدیری که از فیلم توهین به ملت ایران تمجید کرد!

خرم خبر