مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد/کشف باند سازمان‌یافته فساد بانکی

مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد/کشف باند سازمان‌یافته فساد بانکی

مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد/کشف باند سازمان‌یافته فساد بانکی

(image)

مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد/کشف باند سازمان‌یافته فساد بانکی

دانلود آهنگ جدید