مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد

مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد
استاد حوزه علمیه گفت: مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد.به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزکوه آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنا، مدیران ارشد و اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد و گفت: دانشگاه و حوزه باید اخلاق محور و انسان ساز باشد.وی تصریح کرد: تولید علم و دانش و مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد و اگر نه با این شتاب در پیشرفت و تکنولوژی نباید جرم و فساد به این سطح در دنیا ظهور و حضور داشته باشد.وی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز به برکت تربت حضرت معصومه (س) در قم، این شهر قلب تپنده جهان اسلام است؛ اندیشه اسلامی از این شهر به دنیا صادر می شود و این ها برکت حقیقی و کرامت آن وجود معصوم است.

مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد

استاد حوزه علمیه گفت: مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد.به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزکوه آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنا، مدیران ارشد و اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد و گفت: دانشگاه و حوزه باید اخلاق محور و انسان ساز باشد.وی تصریح کرد: تولید علم و دانش و مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد و اگر نه با این شتاب در پیشرفت و تکنولوژی نباید جرم و فساد به این سطح در دنیا ظهور و حضور داشته باشد.وی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز به برکت تربت حضرت معصومه (س) در قم، این شهر قلب تپنده جهان اسلام است؛ اندیشه اسلامی از این شهر به دنیا صادر می شود و این ها برکت حقیقی و کرامت آن وجود معصوم است.
مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد