مدال‌های پرتاب دیسک را ایرانی‌ها از آن خود کردند

مدال‌های پرتاب دیسک را ایرانی‌ها از آن خود کردند

ملی‌پوشان پرتاب دیسک کشورمان در مسابقات دو و میدانی ترکیه رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مدال‌های پرتاب دیسک را ایرانی‌ها از آن خود کردند

(image)

ملی‌پوشان پرتاب دیسک کشورمان در مسابقات دو و میدانی ترکیه رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.
مدال‌های پرتاب دیسک را ایرانی‌ها از آن خود کردند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی