مخالفت استانداری بجنورد با برگزاری تجمع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد

مخالفت استانداری بجنورد با برگزاری تجمع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد

استانداری بجنورد با برگزاری تجمع دانشجویی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد این شهرستان در مخالفت با بدعهدی‌های آمریکا و بلوکه کردن غیرقانونی اموال ملت ایران در میدان شهید این شهرستان مخالفت کرد.

مخالفت استانداری بجنورد با برگزاری تجمع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد

(image)

استانداری بجنورد با برگزاری تجمع دانشجویی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد این شهرستان در مخالفت با بدعهدی‌های آمریکا و بلوکه کردن غیرقانونی اموال ملت ایران در میدان شهید این شهرستان مخالفت کرد.
مخالفت استانداری بجنورد با برگزاری تجمع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد

آپدیت نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز