«محمود کلهری» مشاور امور اجتماعی و رسانه‌ای معاون حقوقی رئیس جمهور شد

«محمود کلهری» مشاور امور اجتماعی و رسانه‌ای معاون حقوقی رئیس جمهور شد

معاون حقوقی رئیس جمهور طی حکمی، مشاور امور اجتماعی و رسانه‌ای این معاونت را منصوب کرد.

«محمود کلهری» مشاور امور اجتماعی و رسانه‌ای معاون حقوقی رئیس جمهور شد

(image)

معاون حقوقی رئیس جمهور طی حکمی، مشاور امور اجتماعی و رسانه‌ای این معاونت را منصوب کرد.
«محمود کلهری» مشاور امور اجتماعی و رسانه‌ای معاون حقوقی رئیس جمهور شد

طاووس موزیک