«محمد یوسفی» به جمع شهدای مدافع حرم پیوست

«محمد یوسفی» به جمع شهدای مدافع حرم پیوست

«محمد یوسفی» از ایوان‌کی، در مبارزه با گروه‌های تکفیری صهیونیستی داعش به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.

«محمد یوسفی» به جمع شهدای مدافع حرم پیوست

(image)

«محمد یوسفی» از ایوان‌کی، در مبارزه با گروه‌های تکفیری صهیونیستی داعش به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.
«محمد یوسفی» به جمع شهدای مدافع حرم پیوست

یوزرنیم و پسورد نود 32

پرس نیوز