«محمد بارکیندو» نیجریه‌ای دبیرکل اوپک شد

«محمد بارکیندو» نیجریه‌ای دبیرکل اوپک شد

سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) روز پنجشنبه اعلام کرد «محمد بارکیندو» نیجریه‌ای به عنوان دبیر کل جدید این سازمان انتخاب شده است.

«محمد بارکیندو» نیجریه‌ای دبیرکل اوپک شد

(image)

سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) روز پنجشنبه اعلام کرد «محمد بارکیندو» نیجریه‌ای به عنوان دبیر کل جدید این سازمان انتخاب شده است.
«محمد بارکیندو» نیجریه‌ای دبیرکل اوپک شد

مرکز فیلم