محاصره ۲ هزار خانوار به دست داعش در جنوب فلوجه

محاصره ۲ هزار خانوار به دست داعش در جنوب فلوجه

رئیس پلیس فلوجه از محاصره دو هزار خانوار به دست داعش در دو روستای جنوب فلوجه خبر داد.

محاصره ۲ هزار خانوار به دست داعش در جنوب فلوجه

(image)

رئیس پلیس فلوجه از محاصره دو هزار خانوار به دست داعش در دو روستای جنوب فلوجه خبر داد.
محاصره ۲ هزار خانوار به دست داعش در جنوب فلوجه

فروش بک لینک

آهنگ جدید